rješenja

INDIVIDUALNA EDUKACIJA

.

Individualni trening

Za sve koji žele koristiti prednosti individualnog rada ili nisu u mogućnosti pohađati redovni program edukacije.

Individualni treninzi su idealno rješenje
ljudima koji usprkos zaposlenosti i popunjenom rasporedu žele kvalitetnu edukaciju i brzi napredak.

Individualni trening vam nudi maksimalnu fleksibilnost programa i rasporeda.

Prednosti:

• Maksimalna posvećenost intruktora
Vama i Vašim potrebama
• Intenzivna individualna poduka
• Optimalna iskoristivost programa

Stručno usmjeravanje i podrška
• Ugodna radna atmosfera

Konzultacije

Konzultacije se mogu koristiti nakon završenog 1. dijela Osnovnog seminara.

Na konzultacijama se zajednički razvija individualni program rada, sa postupcima i vježbama te preporukama koje omogućavaju rješavanje problema i ostvarivanje ciljeva.

Dobiti ćete potrebno razumijevanje i savjete koji će Vam omogućiti nesmetanu primjenu naučenih tehnika sa seminara.

Stručnim usmjeravnjem i podrškom radi se na rješavanju konkretnih situacija i postizanju ciljeva na najbolji mogući način za Vas.

Konzultacije su individualne i traju školski sat.

Uživajte u pogodnostima privatne komunikacije!