Ubrzano učenje

Istraživački projekt prolazi test

U istraživačkom projektu provedenom na Tasmanijskom sveučilištu u Hobartu, Tasmanija, Australija, studenti su korištenjem Tehnike tri prsta Silva metode, kao što će kasnije biti opisano u ovom poglavlju, podigli prosječne rezultate svojih ispita za jednu ocjenu.

„Iz rezultata ovog istraživanja“, napisao je Dr. Harry E. Stanton u članku objavljenom u The Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching (SALT) u jesen 1986, „čini se razumnim zaključiti da Tehnika tri prsta može dovesti do trenutnog poboljšanja prilikom polaganja ispita u drugom razredu srednje škole.“
60 je učenika, 34 dječaka i 24 djevojke, tipične srednje škole srednje klase bilo subjektima istraživanja.
Ovi su učenici imali 8 zajedničkih predmeta; na kraju drugog tromjesečja izračunat je prosjek ocjena svih učenika-subjekata istraživanja iz danih predmeta. Učenici su na osnovu ovih činitelja podijeljeni u parove, pri čemu je jedan učenik iz para nasumce dodijeljen eksperimentalnoj skupini, a drugi je određen kao kontrolni subjekt.
Na početku trećeg tromjesečja, eksperimentalna je skupina naučila Tehniku tri prsta. Potom je od njih zatraženo da koriste ovu tehniku prilikom učenja pisanog materijala i slušanja predavanja na satovima.
Tjedan dana prije završnih ispita za treće tromjesečje, ponovo su provedeni kroz tehniku, posebno kroz dio koji se tiče polaganja ispita.
Nakon završetka ispita, izračunat je prosjek ocjena iz 8 predmeta koje je slušalo 60 učenika – subjekata istraživanja. Ovo je uspoređeno s prosjekom izračunatim na kraju 2. tromjesečja.

Rezultati su sljedeći:                                

         Skupina          
Vrijeme testiranja
 
2. tromj. 
3. tromj.
Eksperimantalna skupina   
63% 
72%
Kontrolna skupina    
64%   
63%

Oni koji su obučeni u Tehnici tri prsta Silva metode poboljšali su prosjek za 9%, dok je prosjek kontrolne skupine pao za 1%.Drugim riječima, eksperimentalna je skupina korištenjem Tehnike tri prsta poboljšala rezultate svojih ispita za više od 14% naspram prethodnog prosjeka.

„Tehnika je vrlo jednostavna, tako da je učenici svladavaju s lakoćom“, napisao je Dr. Stanton u izvještaju objavljenom u The Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching (SALT).
„Isprva su jednostavno znatiželjni; kasnije, kako pronalaze da im je sve lakše upamtiti ono što čitaju ili čuju na predavanjima, njihov se interes nastavlja“, nastavio je. „Uspjeh stvara uspjeh. Kako učenici koriste tehniku s pouzdanjem i rezultatima, tako se sve lakše nose sa školskim obavezama.“

„Ova tehnika ima svoju svakodnevnu upotrebu“, rekao je Dr. Stanton. „Silva predlaže da se ona koristi kao okidač za bolju upotrebu mentalnih funkcija u gotovo svakoj situaciji koja uopće zahtijeva razmišljanje.“
Opisao je tehniku kao „jednostavan uvjetovani okidač koji se može koristiti za fokusiranje naših talenata. Ako se uvjetovanje vrši u stanju duboke opuštenosti, njegovo je djelovanje daleko snažnije."
„Pri svakom slijedećem korištenju okidača njegovo je djelovanje uspješnije. Napokon“, dodao je, „rezultat je ono što se računa."
„Pomaže li nam tehnika da zapravo postignemo ono što želimo? Rezultati istraživanja objavljeni u ovom članku pokazuju da je tako, a daljnja testiranja njene učinkovitosti još slijede.“

Natrag