SEMINARI SILVA METODE

 

Shema seminara

OSNOVNI SEMINAR

• Svjesno korištenje alfa i theta frekvencija rada mozga
• Uklanjanje stresa
• Uklanjanje strahova i treme
• Kontrola navika
• Poboljšanje koncentracije

• Kreativno rješavanje problema
• Razvijanje intuicije
• Praktična primjena u postizanju ciljeva

Specijalistički seminari

antistres

Specijalistički seminari * mogu se pohađati tek nakon završenog 2. dijela Osnovnog seminara.